X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

الگوریتم تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی

1385/04/22 ساعت 10:44

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی بسیار راحتتر از تبدیل تاریخ شمسی به میلادی است.
برای نوشتن این الگوریتم به اختلاف روزهای میان اولین روز سال میلادی و اولین روز سال شمسی نیاز داریم که این اختلاف روز (در صورتی که سال کبیسه باشد یا نباشد) "79" روز است.

برای تشخیص کبیسه بودن یا نبودن سال از روش زیر استفاده می کنیم :
اگر سال داده شده بر 100 و 400 بخشپذیر باشد یا بر 100 بخشپذیر نباشد بر 4 بخشپذیر باشد آنگاه سال کبیسه است ، در غیر این صورت سال کبیسه نیست. با توجه به کبیسه بودن یا کبیسه نبودن سال مشخص می کنیم که در کدامین روز سال میلادی قرار داریم.
دو حالت پیش می آید :

● روزی که در آن قرار داریم از 79 بیشتر است به این معنی است که در ماههای بعد از فروردین قرار داریم.
حال باید مشخص کنیم که در 6 ماه اول سال شمسی قرار داریم یا در 6 ماه دوم سال قرار داریم ، برای اینکار ابتدا 79 روز از تعداد روزها کم می کنیم تا در اول فروردین قرار بگیریم حال اگر تعداد روزها از "186" (31*6) کمتر باشد یعنی در 6 ماه اول سال شمسی قرار داریم در غیر اینصورت در 6 ماه دوم قرار داریم.
1. اگر در 6 ماه اول سال قرار گرفته باشیم : تعداد روزها را بر "31" تقسیم می کنیم (6 ماه اول در سال شمسی 31 روزه است.) اگر باقیمانده این تقسیم صفر شد خارج قسمت تقسیم برابر با ماه شمسی می شود و روز شمسی برابر با 31 می شود. اگر باقیمانده صفر نشود ماه شمسی برابر با خارج قسمت باضافه یک می شود و روز شمسی همان باقیمانده است.
2. اگر در 6 ماه دوم سالقرار گرفته باشیم : "186" روز از تعداد روزها کم می کنیم و آن را بر "30" تقسیم می کنیم .
اگرباقیمانده این تقسیم صفر شد خارج قسمت تقسیم باضافه"6" برابر با ماه شمسی می شود و روز شمسی برابر با 30 می شود. اگر باقیمانده صفر نشود ماه شمسی برابر با خارج قسمت باضافه "7" می شود و روز شمسی همان باقیمانده است. سال شمسی از تفاضل سال میلادی با "621" بدست می آید.

● روزی که در آن قرار داریم کمتر از "79" است که این به این معنی است که در روزهایی بین اولین روزسال میلادی تا اولین روز شمسی (ماههای دی ،بهمن و اسفند) قرار داریم.
اختلاف روز بین اولین روز سال میلادی داده شده و اولین روز دی ماه در سال شمسی را در نظر می گیریم که این اختلاف برای سال کبیسه "11" و برای غیر کبیسه "10" است.

دقت کنید که در این الگوریتم برای مشخص کردن این اختلاف باید سال قبل از سال داده شده را در نظر بگیریم زیرا سال قبل بر روی اولین روز سال میلادی تاثیر می گزارد.

اختلاف روز با تعداد روز محاسبه شده جمع می کنیم ، آن را بر "30" تقسیم می کنیم (3 ماه آخر سال شمسی 30 روزه است.) اگر باقیمانده این تقسیم صفر شود خارج قسمت تقسیم باضافه "9" برابر با ماه شمسی می شود و روز شمسی برابر با "30" می شود. اگر باقیمانده صفر نشود ماه شمسی برابر با خارج قسمت باضافه "10" می شود و روز شمسی همان باقیمانده است. در این حالت سال شمسی از تفاضل سال میلادی با "622" بدست می آید (زیرا در سال قبل قرار داریم.)

پیاده سازی الگوریتم به زبان
c :

 

typedef struct _SHAMSIDATE

{

int iYear;

int iMonth;

int iDay;

}SHAMSIDATE;

 

SHAMSIDATE MiladiToShamsi(int iMiladiMonth,int iMiladiDay,int iMiladiYear)

{

 

int shamsiDay, shamsiMonth, shamsiYear;

int dayCount,farvardinDayDiff,deyDayDiff ;

int sumDayMiladiMonth[] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};

int sumDayMiladiMonthLeap[]= {0,31,60,91,121,152,182,213,244,274,305,335};

SHAMSIDATE shamsidate;

 

farvardinDayDiff=79;

 

if (MiladiIsLeap(iMiladiYear))

{

dayCount = sumDayMiladiMonthLeap[iMiladiMonth-1] + iMiladiDay;

}

else

{

dayCount = sumDayMiladiMonth[iMiladiMonth-1] + iMiladiDay;

}

if((MiladiIsLeap(iMiladiYear - 1)))

{

deyDayDiff = 11;

}

else

{

deyDayDiff = 10;

}

if (dayCount > farvardinDayDiff)

{

dayCount = dayCount - farvardinDayDiff;

if (dayCount <= 186)

{

switch (dayCount%31)

{

case 0:

shamsiMonth = dayCount / 31;

shamsiDay = 31;

break;

default:

shamsiMonth = (dayCount / 31) + 1;

shamsiDay = (dayCount%31);

break;

}

shamsiYear = iMiladiYear - 621;

}

else

{

dayCount = dayCount - 186;

switch (dayCount%30)

{

case 0:

shamsiMonth = (dayCount / 30) + 6;

shamsiDay = 30;

break;

default:

shamsiMonth = (dayCount / 30) + 7;

shamsiDay = (dayCount%30);

break;

}

shamsiYear = iMiladiYear - 621;

}

}

else

{

dayCount = dayCount + deyDayDiff;

 

switch (dayCount%30)

{

case 0 :

shamsiMonth = (dayCount / 30) + 9;

shamsiDay = 30;

break;

default:

shamsiMonth = (dayCount / 30) + 10;

shamsiDay = (dayCount%30);

break;

}

shamsiYear = iMiladiYear - 622;

 

}

shamsidate.iYear = shamsiYear;

shamsidate.iMonth = shamsiMonth;

shamsidate.iDay = shamsiDay;

 

return shamsidate ;

}

 

// the function check a miladiyear is leap or not.

BOOL MiladiIsLeap(int miladiYear)

{

if(((miladiYear % 100)!= 0 && (miladiYear % 4) == 0) || ((miladiYear % 100)== 0 && (miladiYear % 400) == 0))

return TRUE;

else

return FALSE;

}

 

نظرات (1)
1390/05/07 ساعت 00:20
آقا دمت گرم خیلی بدردم خورد
موفق باشی
خدا حافظ
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد